Antibiotika – eller inte?? Finns det alternativ?

Sedan antibiotikan upptäcktes 1928 så är det en av de medicinska upptäckter som räddat flest liv. Innan dess dog många i relativt enkla infektioner som lunginflammation, infekterade sår och bakteriell urinvägsinfektion.

NUVARANDE SITUATION
Nu står vi inför ett av de största hoten mot den globala hälsan då vi ser allt fler exempel på antibiotikaresistens eller antimikrobiell resistens som inte bara rör antibiotika utan även svampdödande medel, anti-virus medel, anti-malaria medel och maskmedel.

WHO (Världshälsoorganisationen) har identifierat ett antal anledningar till att vi hamnat i denna situation:

  • Överförskrivning av antibiotika
  • Patienter som inte fullföljer påbörjad behandling
  • 2/3 av världens antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött.
  • Dålig infektionskontroll på sjukhus
  • Dålig hygien och sanitet
  • Brist på utveckling av nya antibiotikum

Utvecklingen går för långsamt, fortfarande idag kan man i många länder i Sydeuropa köpa antibiotika receptfritt.

DN skriver i november 2016 att Sverige på 5 år har ökat användningen med 24,000 doser. En tydligt trend är att den typ av antibiotika som ökar mest är den som sätts in mot resistenta bakterier.

Enligt WHO är redan nu ett antibiotikum (carbapenem) som används för allvarliga infektioner som lunginflammation, blodförgiftning, infektioner som drabbar nyfödda och patienter inom intensivvård verkningslöst i mer än 50% av fallen. Detsamma gäller fluoroquinolone som används frekvent mot urinvägsinfektion orsakat av E. coli.

Även behandlingen av gonorré har bekräftats misslyckas i minst 10 länder varav Sverige är ett. 1 miljoner människor i världen smittas av gonorré varje dag och antalet i Sverige har ökat de senaste åren.

Bara inom EU dör 25,000 människor årligen till följd av resistenta bakterier. Brittiska regeringen estimerar ett årligt dödstal i världen år 2050 till 10 miljoner människor, vilket är fler offer än vad cancer skördar.

VARFÖR BLIR VI SJUKA?

En generell missuppfattning är att bakterier och virus orsakar sjukdom, men faktum är att de flesta av oss bär på en stor mängd utan att bli sjuka. Kvinnor har ca 0,8 kg och män ca 1 kg bakterier i mag- och tarmkanalen.

Anledningen till att vissa blir sjuka och inte andra beror på vår motståndskraft.

Infektion = patogen (sjukdomsframkallande ämne) + försämrad motståndskraft

Vad försämrar då vår motståndskraft? Jo, bland annat stress, oro, ängslan, rädslor, sorg, sömnbrist osv. Väldigt ofta ser jag en känslomässig orsak till att man blir akut sjuk. Tänk efter själv om du ser ett mönster kring när du insjuknar, efter en stressig period, om du drabbas av akut sorg….

Antibiotikan tar bara bort patogenet, men det gör inget för att stärka din motståndskraft och ditt immunförsvar utan snarare tvärtom. Antibiotika förklarar krig mot patogenet, men på köpet även krig mot de goda bakterierna som vi behöver för att fungera bra. Ca 70-80 % av immunförsvaret celler finns i mag- och tarmområdet.

I kombination med skräpmat bäddar man för överväxt av jästsvampar och följden blir en stressad kropp som lättare blir infekterad och som får allt sämre möjlighet att försvara sig mot angrepp.

Detta är en av anledningarna till att så många drabbas av upprepade urinvägsinfektioner, halsflussar och öroninflammationer. För varje antibiotika kur blir kroppens eget försvar försvagat och du blir ännu mer mottaglig.

Mångfalden av mikroorganismer i tarmen kan störas så länge som upp till ett år efter avslutad kur visar en studie från 2015. Multiresistenta bakterier kan överleva i tarmen upp till 2 år efter avslutad kur och dessa kan under tiden ”smitta” de vanliga bakterierna. Lite stress ovanpå det så kan man råka ut för en resistent infektion som är betydligt allvarligare än en vanlig.

Vad vill jag då ha sagt med detta? Undvik antibiotika i möjligaste mån. Vi måste spara på krutet tills det är ett verkligt krig vi står inför.

Om några årtionden kan det vara omöjligt att genomföra t ex en höftledsoperation för risken att drabbas av resistenta bakterier är alltför stor.

En sak som gör mig verkligt ledsen är när jag hör om patienter som vägrar att lämna sin läkare förrän denna skrivit ut ett recept på antibiotika. Så talar en person som inte har hela bilden klar för sig och enbart ser kortsiktigt på sin hälsa. Det bästa är alltid om kroppen själv får ta hand om infektioner, men ibland behöver den få lite tid på sig och inte febernedsättande.

Homeopati är verksamt vid akuta infektioner, dessutom påverkar en homeopatisk behandling inte tarmfloran, som ju är kroppens främsta försvar mot inkräktare. Ofta har de homeopatiska läkemedlen effekt inom några minuter/timmar vid en akut infektion och de fungerar lika bra på virus som på bakterier. Jag har hjälpt ett flertal patienter med körtelfeber, som ibland kan vara en segdragen historia, men som med hjälp av de homeopatiska läkemedlen haft ett kort förlopp.

Nästa gång du får en kraftig akut infektion, ta kontakt med en homeopat. Du hittar välutbildade sådana på www.klassiskahomeopater.se, vi finns över hela landet.

Om du vill kontakta mig, mejla till cecilia@homeopatica.se